Audyt

Ankieta oceny ryzyka odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego w związku z kształtowaniem i prowadzeniem polityki przestrzennej.

Ankieta PP – Pobierz wersje edytowalną w formacie docx.

lub

Ankieta PP – Pobierz wersję gotową do wydruku w formacie PDF.