Mapy

Kliknij na mapkę lub link aby przejść do pełnej wersji

Charakterystyka studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin pod względem okresu uchwalenia oraz aktualizacji stanu na koniec 2010 roku

Charakterystyka studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestr

 

Udział powierzchni gmin przewidzianych do objęcia planami miejscowymi w …

Pokrycie obowiązującymi planami miejscowymi w gminach w końcu 2010 roku

Natężenie wydawania decyzji lokalizacyjnych w gminach w 2010 roku

Natężenie liczby wydanych pozytywnych decyzji o warunkach zabudowy w pow…